Festivāla katalogs

Izdevējs / Publisher: Laikmetīgās Mākslas centrs / Latvian Centre for Contemporary Art
Redaktori / Editors: Valts Miķelsons, Santa Mičule
Dizainere / Designer: Monika Grūzīte 

Katalogs pieejams izstāžu vietās un Latvijas Laikmetīgajā mākslas centrā Alberta ielā 13