Festivāla katalogs

Izdevējs / Publisher: Laikmetīgās Mākslas centrs / Latvian Centre for Contemporary Art
Redaktori / Editors: Antra Priede
Dizainere / Designer: Gatis Trikulis

Katalogs elektroniski pieejams: http://issuu.com/lmc.lcca/docs/sk_7_280x410